Styrelse 2014

Ordförande
Helen Wiklund
Vice ordförande
Maria Hedlund
Kassör
Maria Forsblom
Sekreterare
Mari Einarsson
Ledamöter
Anders Hornstrand, Johanna Hornstrand, Annelie Langeryd
Suppleant
Vakant
Junior ledamöter
Amelia Langeryd
Revisor
Johan Erkers
Valberedning
Hans Hedlund


Övriga funktionärer och kommittéer

Avelsrådet

Sammankallande
Maria Hedlund
Medlemmar
Helen Wiklund

Hälsorådet

Sammankallande
Helen Wiklund
Medlemmar
Maria Hedlund

Utställningskommitté

Koordinator
Vakant
Medlemmar
Vakant

Mässkommitté

Koordinator
Helén Wiklund
Medlemmar
Anders Hornstrand, Johanna Hornstrand, Maria Hedlund, Annelie Langeryd

Utbildningsrådet

Sammankallande
Maria Hedlund
Medlemmar
Helén Wiklund

Domarkommitté

Sammankallande
Maria Hedlund
Medlemmar
Helén Wiklund, Johanna Hornstrand, Mari Einarsson

Websida

Webmaster
Mari Einarsson
Webredaktörer
Hans Hedlund

Materialförvaltare

Sammankallande
Helen Wiklund
Medlemmar
Anders Hornstrand

Omvärldsbevakning

Sammankallande
Mari Einarsson
Medlemmar