Miljöberikning

Vad innebär miljöberikning?
Under senare år har det uppmärksammats att även djur i fångenskap behöver sysselsättning och utmaningar som stimulerar deras naturliga beteende. De flesta djurarter, för att inte säga alla, mår bättre om de får använda hjärnan. I många djurparker försöker man därför både att bygga upp en bra och stimulerande miljö för djuren och att utfodra dem på ett sådant sätt att de får jobba lite för att få tag på maten eftersom de då både får utlopp för ett naturligt beteende. I naturen serveras ju inte maten ätfärdig i en skål utan djuren får jobba för maten genom att jaga eller söka föda.

Lagstiftning finns
På liknande sätt behöver också sällskapsdjur miljöberikning och då inte minst våra gerbiler. Mycket av det som kan räknas som miljöberikningen är dessutom ett lagstadgat krav eftersom det är nödvändigt för gerbilernas hälsa och trivsel. Bland lagstadgade krav kan nämnas att de ska ha tillräckligt med lämpligt strö så att de ska kunna gräva, tillgång till hus eller ”bohåla”, material som de kan boa med som t ex papper eller träull och gnagmaterial som exempelvis hårdare papp och kvistar från fruktträd.

Varför miljöberikning?
Gerbiler tycker lika illa som du om att vara instängd utan någon som helst annan sysselsättning än äta och sova. En undersysselsatt gerbil mår inte särskilt bra och kan resultera i oönskat stereotypt beteende som att stå och hoppa i ett hörn, aggressivitet och andra mentala störningar.

Hur då?
Det finns mycket man kan göra utöver det lagstadgade baskravet för att sätta en guldkant på våra gerbilers vardag. Att de får komma ut och springa på ett större utrymma är förstås mycket bra men man ska inte glömma bort vad man kan göra åt buren eftersom det trots allt är där de tillbringar största delen av tiden.

Extra vackra hus och utsmyckningar utanpå buren är trevligt för oss människor men tillför inget extra för gerbilerna. Det gäller därför att ”tänka som en gerbil” för att kunna förbättra deras miljö på ett för djuren bästa sätt.

Att stimulera ett naturligt beteende kan vara att inte servera all mat alltför lättillgängligt. Man kan t ex gömma en del av maten i burströet för att stimulera ett naturligt sökbeteende. Gerblierna får då samtidigt en vettig sysselsättning som också ger en för bra belöning sett ur ett gerbilperspektiv. Godis kan serveras i form av oknäckta jordnötter, i början får man ofta knäcka dem lite så gerbilerna fattar att skalet innehåller smaskiga jordnötter.

Att gräva ner papprör i ströet kan också vara en bra miljöberikning eftersom tunnlar är en naturlig miljö för gerbiler. De som har en större bur eller akvarium kan göra olika typer av ”hinderbanor” med både tunnlar, broar och andra klättermöjligheter. Tänk dock på att inte använda för smala rör eftersom gerbilen kan fastna och kvävas.
Gnagmaterial som tomma toarullar och kartonger från färdigmat ger dem chansen att gnaga så mycket de vill.

Man behöver inte köpa nytt hela tiden utan man kan ha ett några ”leksaker” som man växlar emellan när man t ex städar buren. Undvik dock att ha plastsaker eftersom gerbiler gnager sönder dem snabbt.

Detta är bara några exempel och ni har säkert själva många bra förslag på miljöberikning för gerbiler.

© Text Helén Wiklund